Місія школи радості

Формувати в дитини цілісний світогляд, сприяти розвитку широкого спектру здібностей, комплексній реалізації потенціалу, закладеного в дитині природою, а не звужуватись лише до тренажу в читанні, письмі й лічбі. 

Забезпечити грамотний психологічний супровід розвитку для кожної дитини. 

Сприяти розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних темпів і природних графіків. 

Створити для кожного учня ситуацію успіху, формуючи впевненість у своїх силах і прагнення розвивати їх. 

Давати дитині стільки знань, скільки вона може саме сьогодні прийняти і розширити зону її найближчого розвитку, на основі якої вона й набуватиме наступні знання.  

Вірити в безмежні можливості дитини й безупинно шукати способи їх розкриття. 

Визнавати, що кожна дитина особлива і не повинна бути нічиєю копією, вона має своє призначення і власний життєвий шлях. Ми зобов’язані дозволити дитині бути самою собою, не ламати її, не заважати її саморозвитку і пошукам, а створювати сприятливі умови і мудро спрямовувати цей пошук. 

Встановлювати з учнями не стосунки підлеглості, повного підпорядкування волі дорослого, а взаємини, побудовані на обопільній повазі, довірі, духовному зв’язку.  

Замінити оцінку з боку дорослого на самооцінку дитини, а зовнішні спонукання на внутрішню потребу самовдосконалення.

Якщо ці принципи близькі Вам і переваги гуманної педагогіки очевидні, то “Школа радості” стане храмом науки, дружнім до вашої дитини й усієї родини. 

Scroll to Top